مرکز اسلامی مسکو

مرکز اسلامی مسکو

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 18:00

شماره تلفن: 19 19 663 495 7+

شماره تلفن: 20 19 663 495 7+

آدرس ایمیل: info@icrus.ru

آدرس مرکز اسلامی مسکو:

مسکو، آلتوفسکی شوسه، شماره 79

  نام و نام خانوادگی *

  پست الکترونیک *

  شماره تماس *

  نوع سوال خود را انتخاب نمایید *

  سوال*

  تلفن مستقیم بخش‌های مرکز

  دفتر مرکز

  دفتر مرکز

  ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 18:00

  شماره تلفن:  19 19 663 495 7+

  واحد مشاوره خانواده

  واحد مشاوره خانواده

  ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 18:00

  شماره تلفن:  20 19 663 495 7+

  آدرس ایمیل: family@icrus.ru

  واحد پاسخ‌گویی به سوالات دینی

  واحد پاسخ‌گویی به سوالات دینی

  به زبان های فارسی، آذری، روسی و عربی

  ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 18:00

  شماره تلفن:  54 54 020 985 7+

  آدرس ایمیل:questions@icrus.ru

  واحد امور خواهران

  واحد امور خواهران

  ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 16:00

  شماره تلفن:

  آدرس ایمیل: sisters@icrus.ru

  کتابخانه

  کتابخانه

  ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 16:00

  شماره تلفن:

  آدرس ایمیل: lib@icrus.ru