اردوی فرهنگی آموزشی (دختران) در مرکز اسلامی مسکو (2019)

از بعداز ظهر روز جمعه 16 آگوست 2019 به مدت پنج روز اردویی آموزشی فرهنگی برای دختران بر مبنای خودسازی،...
Read More
اردوی فرهنگی آموزشی (دختران) در مرکز اسلامی مسکو (2019)

برگزاری اردوی زمستانی کوثر ویژه نوجوانان در مرکز اسلامی 2019

اردوی فرهنگی وآموزشی هشت روزه نوجوانان وجوانان مسلمان از سراسر فدراسیون روسیه با نام " اردوی کوثر " از سوی...
Read More
برگزاری اردوی زمستانی کوثر ویژه نوجوانان در مرکز اسلامی 2019

برگزاری اردوی آموزشی دینی کوثر ویژه دختران در مرکز اسلامی مسکو 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-M_QRmyaUEU
Read More
برگزاری اردوی آموزشی دینی کوثر ویژه دختران در مرکز اسلامی مسکو 2018

برگزاری اردوی آموزشی دینی کوثر ویژه پسران در مرکز اسلامی مسکو 2018

https://www.youtube.com/watch?v=rmTuLfYm4pA
Read More
برگزاری اردوی آموزشی دینی کوثر ویژه پسران در مرکز اسلامی مسکو 2018خدمات آموزشی - پژوهشی


- برگزاری کلاس های آموزشی
- برگزاری کلاس های ویژه بانوان
- برگزای کلاس های اصول عقاید_احکام
- آموزش زبان فارسی جهت یاد گیری الفبای عربی و فارسی
- کلاس های آموزش تاریخ سلام
- کلاس های آموزش اخلاق و معارف اسلامی
- آموزش مفاهیم قران کریم (روخوانی-تفسیر-حفظ)
- تفسیر قران کریم،تجوید و ختم قران کریم