مرقد مطهر امام رضا (ع)

 

مرکز اسلامی مسکو جهت دریافت روادید زیارتی ایران برای اتباع غیر ایرانی مسلمان معرفی‌نامه صادر می‌نماید. مسلمانان غیر ایرانی که قصد زیارت اماکن مقدسه جمهوری اسلامی ایران را دارند، با به همراه داشتن معرفی‌نامه مرکز اسلامی مسکو و مدارک ضروری اخذ روادید، می‌توانند درخواست صدور روادید زیارتی خود را به بخش کنسولی سفارت جهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه تحویل نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند طی روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18 با شماره تلفن 19 19 663 495 7+ یا ارسال سوالات و مسائل مرتبط به صورت مکتوب از طریق زیر، و یا آدرس پست الکترونیکی info@icrus.ru ارتباط برقرار نمایند.