برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی و تخصصی یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیازهای مخاطبان و همچنین معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی می‌باشد. نمایشگاه‌های دائمی با هدف ارتباط هرچه بیشتر مسلمانان و روس زبانان و همچنین انتقال پیام‌های مذهبی و فرهنگی به آن‌ها نقش بسزایی در همگرایی در موضوعات مختلف ایفا می‌کنند.
نمایشگاه دائمی واقع در مرکز اسلامی مسکو را می‌توان یکی از مهم‌ترین منابع برای آشنایی با مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی دانست. این نمایشگاه دائمی در مناسبت‌های مختلف مذهبی و فرهنگی به نمایش آثار و بیان پیام‌ مرتبط می‌پردازد. موزه هنرهای اسلامی و نمایشگاه دائمی واقع در طبقه دوم و سوم ساختمان مرکز اسلامی مسکو در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 الی 17:30 میزبان مسلمانان و علاقه‌مندان به این مجموعه می‌باشد.

درباره نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی و تخصصی یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیازهای مخاطبان و همچنین معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی می‌باشد. نمایشگاه‌های دائمی با هدف ارتباط هرچه بیشتر مسلمانان و روس زبانان و همچنین انتقال پیام‌های مذهبی و فرهنگی به آن‌ها نقش بسزایی در همگرایی در موضوعات مختلف ایفا می‌کنند. نمایشگاه دائمی واقع…