نماز جمعه 4 نوامبر 2022 به امامت حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی مدیر نمایندگی جامعه‌المصطفی در مسکو

نماز جمعه 4 نوامبر 2022 در مرکز اسلامی مسکو

نماز جمعه 4 نوامبر 2022 به امامت حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی مدیر نمایندگی جامعه‌المصطفی در مسکو، با موضوع «خطبه نخست – ولادت امام حسن عسکری(ع)» و «خطبه دوم – وفات حضرت معصومه(س) و همچنین جنایات آمریکا» به زبان آذری در مرکز اسلامی مسکو اقامه گردید.   http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/11/خطبه-اول-نماز-جمعه-4-نوامبر-2022-به-امامت-حجت-الاسلام-والمسلمین-عبدالهی-با-موضوع-ولادت-امام-حسن-عسکریع.mp4 http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/11/خطبه-دوم-نماز-جمعه-4-نوامبر-2022-به-امامت-حجت-الاسلام-والمسلمین-عبدالهی-با-موضوع-وفات-حضرت-معصومهس.mp4 http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/11/خطبه-دوم-نماز-جمعه-4-نوامبر-2022-به-امامت-حجت-الاسلام-والمسلمین-عبدالهی-با-جنایات-آمریکا.mp4

نماز جمعه 21 اکتبر 2022 به امامت حاج الهان با موضوع «انتظار انسان از دین»

نماز جمعه 21 اکتبر 2022 در مرکز اسلامی مسکو

نماز جمعه 21 اکتبر 2022 به امامت حاج الهان با موضوع «انتظار انسان از دین» به زبان روسی در مرکز اسلامی مسکو اقامه گردید.   http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/10/نماز-جمعه-21-اکتبر-2022-به-امامت-حاج-الهان-با-موضوع-انتظار-انسان-از-دین.mp4

نماز جمعه 14 اکتبر 2022 به امامت حاج آیرات با موضوع «میلاد حضرت رسول اکرم(ص)»

نماز جمعه 14 اکتبر 2022 در مرکز اسلامی مسکو

نماز جمعه 21 اکتبر 2022 به امامت حاج آیرات با موضوع «میلاد حضرت رسول اکرم(ص)» به زبان روسی در مرکز اسلامی مسکو اقامه گردید.   http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/10/نماز-جمعه-14-اکتبر-2022-به-امامت-حاج-آیرات-با-موضوع-میلاد-حضرت-رسول-اکرمص.mp4

نماز جمعه 7 اکتبر 2022 به امامت حجت الاسلام والمسلمین اکبری جدی نماینده دفتر ولی فقیه در فدراسیون روسیه

نماز جمعه 7 اکتبر 2022 در مرکز اسلامی مسکو

نماز جمعه 7 اکتبر 2022 به امامت حجت الاسلام والمسلمین اکبری جدی نماینده دفتر ولی فقیه در فدراسیون روسیه، با موضوع «خطبه نخست – ضرورت وحدت» و «خطبه دوم – اتفاقات اخیر ایران» به زبان آذری در مرکز اسلامی مسکو اقامه گردید. http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/10/خطبه-اول-نماز-جمعه-7-اکتبر-2022-به-امامت-حجت-الاسلام-والمسلمین-اکبری-جدی-با-موضوع-ضرورت-وحدت.mp4.mp4 http://icrus.ru/fa/wp-content/uploads/2022/10/خطبه-دوم-نماز-جمعه-7-اکتبر-2022-به-امامت-حجت-الاسلام-والمسلمین-اکبری-جدی-با-موضوع-اتفاقات-اخیر-ایران.mp4

نماز جمعه در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) مسکو

حجت الاسلام والمسلمین اکبری جدی نماینده دفتر ولی فقیه در فدراسیون روسیه در خطبه‌های نماز جمعه 27 می 2022 در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) مسکو با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) مبارزه علمی، فکری و اندیشه‌ای و تشکیل کرسی‌های علمی را شیوه امام جعفر صادق(ع) برای بسط دین اسلام دانست و با دعوت همگان…