اردوهای آموزشی یکی از بهترین فرصت‌ها برای پرورش استعدادها، مهارت‌ها و علاقه مندی‌های دانش آموزان و توسعه‌ی طیف وسیعی از مهارت‌های اجتماعی آن‌ها می‌باشد. بیشتر فعالیت‌ها در اردوهای آموزشی بصورت گروهی و تیمی می‌باشد، که برای تقویت و گسترش روابط دوستانه دانش آموزان بسیار مفید و موثر می‌باشد. در واقع این فعالیت‌های گروهی نه تنها باعث برقراری ارتباط صحیح و کاربردی بین دانش آموزان می شود، بلکه دانش آموزان در اردوی آموزشی این فرصت را دارند تا پذیرش، مراقبت و درک را یاد بگیرند.
مرکز اسلامی مسکو با برگزاری اردوها و دوره‌های آموزشی، فرهنگی و مذهبی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در چهارچوب برنامه مدوّن و طراحی شده این فرصت را در اختیار دانش آموزان می‌گذارد تا با یادگیری چگونگی مراقبت از خود و مسئولیت انجام کارهای شخصی خودشان آشنا شوند.

نهمین دوره اردوی فرهنگی، آموزشی کوثر در مرکز اسلامی مسکو

نهمین دوره اردوی فرهنگی، آموزشی کوثر در مرکز اسلامی مسکو

با شروع سال نو میلادی 2023 ، نهمین دوره اردوی فرهنگی، آموزشی کوثر از تاریخ اول ژانویه تا چهارم ژانویه (یازدهم تا چهاردهم دی‌ماه 1401) در مرکز اسلامی مسکو برگزار گردید. دوره زمستانه اردوی کوثر ویژه دانش آموزان پسر با برگزاری کلاس‌های احکام، آموزش قرائت قرآن کریم، مسابقات کتابخوانی، ورزشی و هنری پایان یافت. مراسم…

درباره اردوهای آموزشی

اردوهای آموزشی یکی از بهترین فرصت‌ها برای پرورش استعدادها، مهارت‌ها و علاقه مندی‌های دانش آموزان و توسعه‌ی طیف وسیعی از مهارت‌های اجتماعی آن‌ها می‌باشد. بیشتر فعالیت‌ها در اردوهای آموزشی بصورت گروهی و تیمی می‌باشد، که برای تقویت و گسترش روابط دوستانه دانش آموزان بسیار مفید و موثر می‌باشد. در واقع این فعالیت‌های گروهی نه تنها…

هشتمین دوره اردوی فرهنگی، آموزشی کوثر در مرکز اسلامی مسکو

هشتمین دوره اردوی فرهنگی، آموزشی کوثر در مرکز اسلامی مسکو

اردوي دانش آموزی فرصتی ارزشمند برای تبیین مفاهيم مهم مذهبی، فرهنگی، تربيتی، مهارتی، زندگی و استحكام و تقويت آنچه كه در يك فرآيند آموزشی به كودكان، نوجوانان و جوانان ارايه شده، به شمار می‌رود و فضایی را فراهم می‌كند تا نسل آينده‌ساز را به سمت كمال انسانی، معرفت دينی و زندگی با كرامت رهمنون کند.…