تلفن مستقیم بخش‌های مرکز :

  • واحد پاسخ‌گویی به سوالات دینی

به زبان های فارسی، آذری، روسی و عربی

دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18

تلفن : 54 54 020 985 7+

ایمیل : questions@icrus.ru

 

  • واحد امور خواهران

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۶

تلفن :

ایمیل : sisters@icrus.ru

 

  • کتابخانه

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۶

تلفن :

ایمیل : lib@icrus.ru

مرکز اسلامی مسکو

ساعت کار : دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18

تلفن : 19 19 663 495 7+

فاکس : 20 19 663 495 7+

ایمیل : info@icrus.ru

آدرس مرکز اسلامی مسکو :

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 79Ас4

مسکو، آلتوفسکی شوسه، شماره 79a/C3

 

تلفن مستقیم بخش‌های مرکز :

  • دفتر مرکز

دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18

تلفن : 19 19 663 495 7+

 

  • واحد مشاوره خانواده

دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18

تلفن : 40 19 663 495 7+

ایمیل : family@icrus.ru